Lyse kjøkken i bjerk, furu, ask, poppel, x-finer og andre treslag.